شعار هواداران پرسپولیس علیه کی‌روش

Home / شعار هواداران پرسپولیس علیه کی‌روش

شعار هواداران پرسپولیس علیه کی‌روش
هواداران تیم پرسپولیس در تمرین امروز تیم‌شان علیه سرمربی تیم ملی فوتبال شعار دادند.

شعار هواداران پرسپولیس علیه کی‌روش

هواداران تیم پرسپولیس در تمرین امروز تیم‌شان علیه سرمربی تیم ملی فوتبال شعار دادند.
شعار هواداران پرسپولیس علیه کی‌روش