سینمای جوان چابهار افتتاح شد

Home / سینمای جوان چابهار افتتاح شد

سینمای جوان چابهار افتتاح شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره دوم سفر خود به استان سیستان و بلوچستان با حضور در شهرستان چابهار سینمای جوان این شهر را افتتاح کرد.

سینمای جوان چابهار افتتاح شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره دوم سفر خود به استان سیستان و بلوچستان با حضور در شهرستان چابهار سینمای جوان این شهر را افتتاح کرد.
سینمای جوان چابهار افتتاح شد