سرنوشت مبهم رئیس‌جمهور گابن پس‌از سفر به عربستان

Home / سرنوشت مبهم رئیس‌جمهور گابن پس‌از سفر به عربستان

سرنوشت مبهم رئیس‌جمهور گابن پس‌از سفر به عربستان
شایعات زیادی درباره سلامتی رئيس‌جمهور گابن شنیده می‌شود. وی از ماه گذشته که برای شرکت در کنفرانس سرمایه‌گذاری به ریاض سفر کرده بود، تاکنون مشاهده نشده است.

سرنوشت مبهم رئیس‌جمهور گابن پس‌از سفر به عربستان

شایعات زیادی درباره سلامتی رئيس‌جمهور گابن شنیده می‌شود. وی از ماه گذشته که برای شرکت در کنفرانس سرمایه‌گذاری به ریاض سفر کرده بود، تاکنون مشاهده نشده است.
سرنوشت مبهم رئیس‌جمهور گابن پس‌از سفر به عربستان