سرمربی صنعت‌نفت به نشست خبری نرسید

Home / سرمربی صنعت‌نفت به نشست خبری نرسید

سرمربی صنعت‌نفت به نشست خبری نرسید
سرمربی تیم صنعت‌نفت آبادان در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال غیبت داشت.

سرمربی صنعت‌نفت به نشست خبری نرسید

سرمربی تیم صنعت‌نفت آبادان در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال غیبت داشت.
سرمربی صنعت‌نفت به نشست خبری نرسید