زلزله کرمانشاه نیازی به اعزام تیم‌های سحر نداشت

Home / زلزله کرمانشاه نیازی به اعزام تیم‌های سحر نداشت

زلزله کرمانشاه نیازی به اعزام تیم‌های سحر نداشت
دبیرکل جمعیت هلال احمر ضمن تشریح عملکرد جمعیت هلال احمر در زمین‌لرزه کرمانشاه گفت:‌ نیازی به بهره‌گیری از تیم‌های سحر هلال احمر نبود.

زلزله کرمانشاه نیازی به اعزام تیم‌های سحر نداشت

دبیرکل جمعیت هلال احمر ضمن تشریح عملکرد جمعیت هلال احمر در زمین‌لرزه کرمانشاه گفت:‌ نیازی به بهره‌گیری از تیم‌های سحر هلال احمر نبود.
زلزله کرمانشاه نیازی به اعزام تیم‌های سحر نداشت