زاگرس اسلام‌آباد و فولاد مبارکه سپاهان متوقف شد

Home / زاگرس اسلام‌آباد و فولاد مبارکه سپاهان متوقف شد

زاگرس اسلام‌آباد و فولاد مبارکه سپاهان متوقف شد
هفته ششم لیگ برتر هندبال برگزار شد و تیم زاگرس اسلام‌آباد مقابل فولاد مبارکه سپاهان به تساوی رضایت داد.

زاگرس اسلام‌آباد و فولاد مبارکه سپاهان متوقف شد

هفته ششم لیگ برتر هندبال برگزار شد و تیم زاگرس اسلام‌آباد مقابل فولاد مبارکه سپاهان به تساوی رضایت داد.
زاگرس اسلام‌آباد و فولاد مبارکه سپاهان متوقف شد