رژیم صهیونیستی در مقابل قدرت مقاومت تسلیم و دست به دامن آتش‌بس شد

Home / رژیم صهیونیستی در مقابل قدرت مقاومت تسلیم و دست به دامن آتش‌بس شد

رژیم صهیونیستی در مقابل قدرت مقاومت تسلیم و دست به دامن آتش‌بس شد
فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی تسلیم مقاومت شد، گفت: این رژیم دست به دامن کشورهای دیگر برای آتش‌بس شد

رژیم صهیونیستی در مقابل قدرت مقاومت تسلیم و دست به دامن آتش‌بس شد

فرمانده نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران با بیان اینکه رژیم صهیونیستی تسلیم مقاومت شد، گفت: این رژیم دست به دامن کشورهای دیگر برای آتش‌بس شد
رژیم صهیونیستی در مقابل قدرت مقاومت تسلیم و دست به دامن آتش‌بس شد