روابط عراق باید بر اساس منافع مشترک تنظیم شود

Home / روابط عراق باید بر اساس منافع مشترک تنظیم شود

روابط عراق باید بر اساس منافع مشترک تنظیم شود
رهبر ائتلاف اصلاح و سازندگی عراق تأکید کرد: عراق باید با همگان بر اساس منافع مشترک رابطه داشته باشد و در جهت نزدیک کردن دیدگاه طرف‌ها تلاش کند.

روابط عراق باید بر اساس منافع مشترک تنظیم شود

رهبر ائتلاف اصلاح و سازندگی عراق تأکید کرد: عراق باید با همگان بر اساس منافع مشترک رابطه داشته باشد و در جهت نزدیک کردن دیدگاه طرف‌ها تلاش کند.
روابط عراق باید بر اساس منافع مشترک تنظیم شود