رشد شاخص بورس با چاشنی جی20/ گروه خودرویی در محاصره شایعات

Home / رشد شاخص بورس با چاشنی جی20/ گروه خودرویی در محاصره شایعات

رشد شاخص بورس با چاشنی جی20/ گروه خودرویی در محاصره شایعات
گزارش «همسایه‌بورس» به موضوع تحلیل اخبار پیرامونی سهام‌ گروه‌های‌‌ پالایشی، خودروها و پتروشیمی‌ها می‌پردازد و آثار نشست G20را  بر معاملات بازار بررسی می‌کند.

رشد شاخص بورس با چاشنی جی20/ گروه خودرویی در محاصره شایعات

گزارش «همسایه‌بورس» به موضوع تحلیل اخبار پیرامونی سهام‌ گروه‌های‌‌ پالایشی، خودروها و پتروشیمی‌ها می‌پردازد و آثار نشست G20را  بر معاملات بازار بررسی می‌کند.
رشد شاخص بورس با چاشنی جی20/ گروه خودرویی در محاصره شایعات