راه اندازی نخستین کلینیک دندانپزشکی ویژه بیماران خاص در زاهدان

Home / راه اندازی نخستین کلینیک دندانپزشکی ویژه بیماران خاص در زاهدان

راه اندازی نخستین کلینیک دندانپزشکی ویژه بیماران خاص در زاهدان
نخستین کلینیک دندانپزشکی ویژه بیماران خاص استان سیستان و بلوچستان به منظور ارائه خدمات به بیماران خاص و عفونی در زاهدان آغاز به کار کرد.

راه اندازی نخستین کلینیک دندانپزشکی ویژه بیماران خاص در زاهدان

نخستین کلینیک دندانپزشکی ویژه بیماران خاص استان سیستان و بلوچستان به منظور ارائه خدمات به بیماران خاص و عفونی در زاهدان آغاز به کار کرد.
راه اندازی نخستین کلینیک دندانپزشکی ویژه بیماران خاص در زاهدان