رانندگی بدون داشتن گواهینامه 6 ماه حبس دارد

Home / رانندگی بدون داشتن گواهینامه 6 ماه حبس دارد

رانندگی بدون داشتن گواهینامه 6 ماه حبس دارد
وکیل پایه یک دادگستری گفت: رانندگانی که بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی می‌کنند به 6 ماه حبس محکوم خواهند شد.

رانندگی بدون داشتن گواهینامه 6 ماه حبس دارد

وکیل پایه یک دادگستری گفت: رانندگانی که بدون داشتن گواهینامه اقدام به رانندگی می‌کنند به 6 ماه حبس محکوم خواهند شد.
رانندگی بدون داشتن گواهینامه 6 ماه حبس دارد