رئیس‌جمهور عراق به کویت می‌رود

Home / رئیس‌جمهور عراق به کویت می‌رود

رئیس‌جمهور عراق به کویت می‌رود
رئیس‌جمهور عراق در آغاز تور کشورهای عربی خود به کویت سفر می‌کند.

رئیس‌جمهور عراق به کویت می‌رود

رئیس‌جمهور عراق در آغاز تور کشورهای عربی خود به کویت سفر می‌کند.
رئیس‌جمهور عراق به کویت می‌رود