رئیس‌جمهور از خدمات مدیران و کارشناسان بازنشسته کشور تقدیر کرد

Home / رئیس‌جمهور از خدمات مدیران و کارشناسان بازنشسته کشور تقدیر کرد

رئیس‌جمهور از خدمات مدیران و کارشناسان بازنشسته کشور تقدیر کرد
حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی با صدور پیامی از تلاش‌ها و خدمات مدیران و کارشناسان مجرب بازنشسته کشور تقدیر کرد.

رئیس‌جمهور از خدمات مدیران و کارشناسان بازنشسته کشور تقدیر کرد

حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی با صدور پیامی از تلاش‌ها و خدمات مدیران و کارشناسان مجرب بازنشسته کشور تقدیر کرد.
رئیس‌جمهور از خدمات مدیران و کارشناسان بازنشسته کشور تقدیر کرد