دیدبانی و مطالبه‌گری مهم‌ترین وظیفه بسیج دانشجویی است

Home / دیدبانی و مطالبه‌گری مهم‌ترین وظیفه بسیج دانشجویی است

دیدبانی و مطالبه‌گری مهم‌ترین وظیفه بسیج دانشجویی است
اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) به مناسبت سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین با ریاست این دانشگاه دیدار کردند.

دیدبانی و مطالبه‌گری مهم‌ترین وظیفه بسیج دانشجویی است

اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) به مناسبت سالگرد تشکیل بسیج مستضعفین با ریاست این دانشگاه دیدار کردند.
دیدبانی و مطالبه‌گری مهم‌ترین وظیفه بسیج دانشجویی است