دیدار پادشاه سعودی با سفیر انگلستان

Home / دیدار پادشاه سعودی با سفیر انگلستان

دیدار پادشاه سعودی با سفیر انگلستان
پادشاه عربستان با سفیر انگلستان در ریاض در خصوص قتل جمال خاشقجی دیدار و گفتگو کرد.

دیدار پادشاه سعودی با سفیر انگلستان

پادشاه عربستان با سفیر انگلستان در ریاض در خصوص قتل جمال خاشقجی دیدار و گفتگو کرد.
دیدار پادشاه سعودی با سفیر انگلستان