دیدار ظریف با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری

Home / دیدار ظریف با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری

دیدار ظریف با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری
وزیر امور خارجه کشورمان با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری دیدار و گفتگو کرد.

دیدار ظریف با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری

وزیر امور خارجه کشورمان با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری دیدار و گفتگو کرد.
دیدار ظریف با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری