دلخانی در نیمه‌نهایی شکست خورد/ یوسفی در گروه بازنده‌ها

Home / دلخانی در نیمه‌نهایی شکست خورد/ یوسفی در گروه بازنده‌ها

دلخانی در نیمه‌نهایی شکست خورد/ یوسفی در گروه بازنده‌ها
میثم دلخانی راهی دیدار رده‌بندی وزن 63 کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال جهان شد.

دلخانی در نیمه‌نهایی شکست خورد/ یوسفی در گروه بازنده‌ها

میثم دلخانی راهی دیدار رده‌بندی وزن 63 کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر 23 سال جهان شد.
دلخانی در نیمه‌نهایی شکست خورد/ یوسفی در گروه بازنده‌ها