دلالان عامل افزایش 30 درصدی قیمت خشکبار

Home / دلالان عامل افزایش 30 درصدی قیمت خشکبار

دلالان عامل افزایش 30 درصدی قیمت خشکبار
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت: اگر شاهد افزایش بیش از 30 درصدی نرخ خشکبار در بازار هستیم باید علت آنرا در حضور پررنگ دلالان و واسطه‌گران جست‌وجو کرد.

دلالان عامل افزایش 30 درصدی قیمت خشکبار

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران گفت: اگر شاهد افزایش بیش از 30 درصدی نرخ خشکبار در بازار هستیم باید علت آنرا در حضور پررنگ دلالان و واسطه‌گران جست‌وجو کرد.
دلالان عامل افزایش 30 درصدی قیمت خشکبار