دفتر هیأت امنا و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد به کلانتری تسلیت گفت

Home / دفتر هیأت امنا و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد به کلانتری تسلیت گفت

دفتر هیأت امنا و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد به کلانتری تسلیت گفت
دفتر هیأت امنا و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی طی پیامی درگذشت پدر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد را تسلیت گفت.

دفتر هیأت امنا و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد به کلانتری تسلیت گفت

دفتر هیأت امنا و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی طی پیامی درگذشت پدر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد را تسلیت گفت.
دفتر هیأت امنا و هیأت مؤسس دانشگاه آزاد به کلانتری تسلیت گفت