دفترچه انتخاب رشته دستیاری منتشر شد/ آغاز انتخاب رشته از 17 مرداد 95

Home / دفترچه انتخاب رشته دستیاری منتشر شد/ آغاز انتخاب رشته از 17 مرداد 95

دفترچه انتخاب رشته دستیاری منتشر شد/ آغاز انتخاب رشته از 17 مرداد 95

دفترچه راهنمای انتخاب رشته – محل در چهل وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی منتشر شد و داوطلبان در روزهای ۱۷ تا ۱۹ مرداد می توانند انتخاب رشته خود را انجام دهند. به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون دستیاری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دفترچه انتخاب رشته دستیاری منتشر شد/ آغاز انتخاب رشته از 17 مرداد 95

دفترچه راهنمای انتخاب رشته – محل در چهل وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی منتشر شد و داوطلبان در روزهای ۱۷ تا ۱۹ مرداد می توانند انتخاب رشته خود را انجام دهند. به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان آزمون دستیاری …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دفترچه انتخاب رشته دستیاری منتشر شد/ آغاز انتخاب رشته از 17 مرداد 95

طاووس موزیک