دعوا، سرقت و کلاهبرداری جزو بیشترین جرائم در کشور است

Home / دعوا، سرقت و کلاهبرداری جزو بیشترین جرائم در کشور است

دعوا، سرقت و کلاهبرداری جزو بیشترین جرائم در کشور است
مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی قوه قضائیه از سرقت، دعوا و کلاهبرداری به‌عنوان بیشترین جرائم رخ‌داده در کشور نام برد.

دعوا، سرقت و کلاهبرداری جزو بیشترین جرائم در کشور است

مدیرکل پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی معاونت اجتماعی قوه قضائیه از سرقت، دعوا و کلاهبرداری به‌عنوان بیشترین جرائم رخ‌داده در کشور نام برد.
دعوا، سرقت و کلاهبرداری جزو بیشترین جرائم در کشور است