دستگیری 170 نفر در پرونده‌های اخیر اقتصادی

Home / دستگیری 170 نفر در پرونده‌های اخیر اقتصادی

دستگیری 170 نفر در پرونده‌های اخیر اقتصادی
دادستان تهران از احضار یک‌هزار و 500 نفر، دستگیری 170 نفر و صدور کیفرخواست برای 69 نفر در پرونده‌های اخیر اقتصادی خبر داد.

دستگیری 170 نفر در پرونده‌های اخیر اقتصادی

دادستان تهران از احضار یک‌هزار و 500 نفر، دستگیری 170 نفر و صدور کیفرخواست برای 69 نفر در پرونده‌های اخیر اقتصادی خبر داد.
دستگیری 170 نفر در پرونده‌های اخیر اقتصادی