دستگیری فراری‌دهندگان 2 متهم مواد مخدر در اصفهان+ جزئیات

Home / دستگیری فراری‌دهندگان 2 متهم مواد مخدر در اصفهان+ جزئیات

دستگیری فراری‌دهندگان 2 متهم مواد مخدر در اصفهان+ جزئیات
دادستان اصفهان جزئیات دستگیری افرادی که قصد فراری دادن دو متهم مواد مخدر را داشتند، تشریح کرد.

دستگیری فراری‌دهندگان 2 متهم مواد مخدر در اصفهان+ جزئیات

دادستان اصفهان جزئیات دستگیری افرادی که قصد فراری دادن دو متهم مواد مخدر را داشتند، تشریح کرد.
دستگیری فراری‌دهندگان 2 متهم مواد مخدر در اصفهان+ جزئیات