در مواجهه با حماس گرفتار شده‌ایم

Home / در مواجهه با حماس گرفتار شده‌ایم

در مواجهه با حماس گرفتار شده‌ایم
وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در وضعیت بدی با حماس قرار گرفته است.

در مواجهه با حماس گرفتار شده‌ایم

وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در وضعیت بدی با حماس قرار گرفته است.
در مواجهه با حماس گرفتار شده‌ایم