درخواست یک عضو شورای فنی از وزارت ورزش و جوانان

Home / درخواست یک عضو شورای فنی از وزارت ورزش و جوانان

درخواست یک عضو شورای فنی از وزارت ورزش و جوانان
ابراهیم جوادی عضو شورای فنی کشتی آزاد از مسئولان وزارت ورزش و جوانان خواست تا هر چه سریع‌تر تکلیف برگزاری مجمع فدراسیون کشتی را مشخص کنند.

درخواست یک عضو شورای فنی از وزارت ورزش و جوانان

ابراهیم جوادی عضو شورای فنی کشتی آزاد از مسئولان وزارت ورزش و جوانان خواست تا هر چه سریع‌تر تکلیف برگزاری مجمع فدراسیون کشتی را مشخص کنند.
درخواست یک عضو شورای فنی از وزارت ورزش و جوانان