درخواست تابعیت مسئول واحد اطلاعات مالی FATF در ایران از آمریکا

Home / درخواست تابعیت مسئول واحد اطلاعات مالی FATF در ایران از آمریکا

درخواست تابعیت مسئول واحد اطلاعات مالی FATF در ایران از آمریکا
یک منبع آگاه اعلام کرد رئیس‌ «واحد اطلاعات مالی» که مسئول و رابط تبادل اطلاعات بر اساس FATF با خارج از کشور است، ممنوع‌الخروج شده است.

درخواست تابعیت مسئول واحد اطلاعات مالی FATF در ایران از آمریکا

یک منبع آگاه اعلام کرد رئیس‌ «واحد اطلاعات مالی» که مسئول و رابط تبادل اطلاعات بر اساس FATF با خارج از کشور است، ممنوع‌الخروج شده است.
درخواست تابعیت مسئول واحد اطلاعات مالی FATF در ایران از آمریکا