داوران ما پاک هستند/ تکذیب شایعات درخصوص خریدن داور و شرط‌بندی

Home / داوران ما پاک هستند/ تکذیب شایعات درخصوص خریدن داور و شرط‌بندی

داوران ما پاک هستند/ تکذیب شایعات درخصوص خریدن داور و شرط‌بندی
رئیس دپارتمان داوران درباره اظهارت سرمربی تیم نود ارومیه توضیحاتی را ارائه کرد.

داوران ما پاک هستند/ تکذیب شایعات درخصوص خریدن داور و شرط‌بندی

رئیس دپارتمان داوران درباره اظهارت سرمربی تیم نود ارومیه توضیحاتی را ارائه کرد.
داوران ما پاک هستند/ تکذیب شایعات درخصوص خریدن داور و شرط‌بندی