دانشگاه صنعتی شریف آماده میزبانی مناظره زاکانی و تاجزاده است

Home / دانشگاه صنعتی شریف آماده میزبانی مناظره زاکانی و تاجزاده است

دانشگاه صنعتی شریف آماده میزبانی مناظره زاکانی و تاجزاده است
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به دو سیاستمدار اصلاح‌طلب و اصولگرا برای برگزاری مناظره‌ای درباره وقایع سال78 اعلام آمادگی کرد.

دانشگاه صنعتی شریف آماده میزبانی مناظره زاکانی و تاجزاده است

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای به دو سیاستمدار اصلاح‌طلب و اصولگرا برای برگزاری مناظره‌ای درباره وقایع سال78 اعلام آمادگی کرد.
دانشگاه صنعتی شریف آماده میزبانی مناظره زاکانی و تاجزاده است