دانشگاه آزاد در بهبود کیفیت سلامت مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند

Home / دانشگاه آزاد در بهبود کیفیت سلامت مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند

دانشگاه آزاد در بهبود کیفیت سلامت مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به کنگره بین‌‏المللی روز جهانی دیابت، تأکید کرد: دانشگاه آزاد در ترویج بهبود کیفیت سلامت مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.

دانشگاه آزاد در بهبود کیفیت سلامت مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی در پیامی به کنگره بین‌‏المللی روز جهانی دیابت، تأکید کرد: دانشگاه آزاد در ترویج بهبود کیفیت سلامت مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند.
دانشگاه آزاد در بهبود کیفیت سلامت مردم از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند