حکم شهرداری تهران در دستان حناچی

Home / حکم شهرداری تهران در دستان حناچی

حکم شهرداری تهران در دستان حناچی
صبح امروز و با حضور برخی از اعضای شورای شهر تهران، حکم شهرداری پیروز حناچی شهردار جدید تهران از سوی وزیر کشور ابلاغ شد.

حکم شهرداری تهران در دستان حناچی

صبح امروز و با حضور برخی از اعضای شورای شهر تهران، حکم شهرداری پیروز حناچی شهردار جدید تهران از سوی وزیر کشور ابلاغ شد.
حکم شهرداری تهران در دستان حناچی