حمله نیروهای آمریکایی به مهاجران + عکس و فیلم

Home / حمله نیروهای آمریکایی به مهاجران + عکس و فیلم

حمله نیروهای آمریکایی به مهاجران + عکس و فیلم
تجمع مردم برای ورود به خاک آمریکا در مرز این کشور با مکزیک از دریچه لنز دوربین عکاسان خبرگزاری جهان تقدیم می‌شود.

حمله نیروهای آمریکایی به مهاجران + عکس و فیلم

تجمع مردم برای ورود به خاک آمریکا در مرز این کشور با مکزیک از دریچه لنز دوربین عکاسان خبرگزاری جهان تقدیم می‌شود.
حمله نیروهای آمریکایی به مهاجران + عکس و فیلم