حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

Home / حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه
جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از شب گذشته و تا ساعات اولیه بامداد امروز به شکل مداوم مقرهای نظامی، ساختمان‌های دولتی و نهادهای خدمات رسان را در غزه بمباران کردند. بنا بر اعلام منابع فلسطینی در دور جدید حملات سه تن به شهادت رسیده‌اند.

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از شب گذشته و تا ساعات اولیه بامداد امروز به شکل مداوم مقرهای نظامی، ساختمان‌های دولتی و نهادهای خدمات رسان را در غزه بمباران کردند. بنا بر اعلام منابع فلسطینی در دور جدید حملات سه تن به شهادت رسیده‌اند.
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه