حمایت مشروط محافظه‌کاران از برگزیت؛ ترزا می استعفا دهد

Home / حمایت مشروط محافظه‌کاران از برگزیت؛ ترزا می استعفا دهد

حمایت مشروط محافظه‌کاران از برگزیت؛ ترزا می استعفا دهد
برخی از نمایندگان محافظه‌کار پارلمان انگلستان اعلام کرده‌اند تنها به این شرط از برگزیت حمایت خواهند کرد که نخست‌وزیر استعفا دهد.

حمایت مشروط محافظه‌کاران از برگزیت؛ ترزا می استعفا دهد

برخی از نمایندگان محافظه‌کار پارلمان انگلستان اعلام کرده‌اند تنها به این شرط از برگزیت حمایت خواهند کرد که نخست‌وزیر استعفا دهد.
حمایت مشروط محافظه‌کاران از برگزیت؛ ترزا می استعفا دهد