حمایت از فلسطین در استرالیا

Home / حمایت از فلسطین در استرالیا

حمایت از فلسطین در استرالیا
یک فعال حقوق بشر استرالیایی قصد دارد به‌منظور حمایت از مردم فلسطین از ملبورن تا آدلاید را پیاده طی کند.

حمایت از فلسطین در استرالیا

یک فعال حقوق بشر استرالیایی قصد دارد به‌منظور حمایت از مردم فلسطین از ملبورن تا آدلاید را پیاده طی کند.
حمایت از فلسطین در استرالیا