حضور پررنگ بخش بین‌الملل در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

Home / حضور پررنگ بخش بین‌الملل در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

حضور پررنگ بخش بین‌الملل در یازدهمین جشنواره ملی حرکت
معاون فرهنگی وزیر علوم در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی حرکت حضور پررنگ بخش بین‌الملل در این دوره از را، زمینه‌ساز تعامل دانست.

حضور پررنگ بخش بین‌الملل در یازدهمین جشنواره ملی حرکت

معاون فرهنگی وزیر علوم در مراسم اختتامیه یازدهمین جشنواره ملی حرکت حضور پررنگ بخش بین‌الملل در این دوره از را، زمینه‌ساز تعامل دانست.
حضور پررنگ بخش بین‌الملل در یازدهمین جشنواره ملی حرکت