حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها چه جریمه‌ای دارد

Home / حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها چه جریمه‌ای دارد

حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها چه جریمه‌ای دارد
طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها، در کلانشهرها ۱۵۰ هزار و در سایر شهرها ۱۳۵ هزار تومان است.

حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها چه جریمه‌ای دارد

طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها، در کلانشهرها ۱۵۰ هزار و در سایر شهرها ۱۳۵ هزار تومان است.
حرکت با دنده عقب در بزرگراه‌ها چه جریمه‌ای دارد