جنازه خاشقجی در اسید حل شده است

Home / جنازه خاشقجی در اسید حل شده است

جنازه خاشقجی در اسید حل شده است
مشاور رئیس‌جمهور ترکیه گفت که به‌احتمال‌زیاد جنازه روزنامه‌نگار سعودی بعد از قطعه‌قطعه شدن در اسید حل شده است.

جنازه خاشقجی در اسید حل شده است

مشاور رئیس‌جمهور ترکیه گفت که به‌احتمال‌زیاد جنازه روزنامه‌نگار سعودی بعد از قطعه‌قطعه شدن در اسید حل شده است.
جنازه خاشقجی در اسید حل شده است