جشن تولد جمشید مشایخی

Home / جشن تولد جمشید مشایخی

جشن تولد جمشید مشایخی
جشن تولد جمشید مشایخی پیشکسوت تئاتر و سینما با حضور هنرمندان و اهالی سینما در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

جشن تولد جمشید مشایخی

جشن تولد جمشید مشایخی پیشکسوت تئاتر و سینما با حضور هنرمندان و اهالی سینما در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
جشن تولد جمشید مشایخی