جریمه 100 میلیونی تاکسی‌رانان متخلف در مشهد

Home / جریمه 100 میلیونی تاکسی‌رانان متخلف در مشهد

جریمه 100 میلیونی تاکسی‌رانان متخلف در مشهد
مدیرکل تعزیرات استان خراسان رضوی از تشکیل 14 پرونده تعزیراتی برای تاکسی‌رانان به علت استفاده نکردن از تاکسی‌متر در مشهد خبر داد.

جریمه 100 میلیونی تاکسی‌رانان متخلف در مشهد

مدیرکل تعزیرات استان خراسان رضوی از تشکیل 14 پرونده تعزیراتی برای تاکسی‌رانان به علت استفاده نکردن از تاکسی‌متر در مشهد خبر داد.
جریمه 100 میلیونی تاکسی‌رانان متخلف در مشهد