جریمه نقص سامانه روشنایی خودروها چقدر است

Home / جریمه نقص سامانه روشنایی خودروها چقدر است

جریمه نقص سامانه روشنایی خودروها چقدر است
طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه نقص در سامانه روشنایی خودروها در کلانشهرها 75 هزار تومان، در سایر شهرها 60 هزار تومان و در روستاها 45 هزار تومان است.

جریمه نقص سامانه روشنایی خودروها چقدر است

طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه نقص در سامانه روشنایی خودروها در کلانشهرها 75 هزار تومان، در سایر شهرها 60 هزار تومان و در روستاها 45 هزار تومان است.
جریمه نقص سامانه روشنایی خودروها چقدر است