جریمه رانندگی خودروی بدون پلاک چقدر است

Home / جریمه رانندگی خودروی بدون پلاک چقدر است

جریمه رانندگی خودروی بدون پلاک چقدر است
طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه رانندگی بدون پلاک جلو و عقب 60 هزار تومان است و خودرو این افراد در صورت نداشتن مدارک توقیف می‌شود.

جریمه رانندگی خودروی بدون پلاک چقدر است

طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه رانندگی بدون پلاک جلو و عقب 60 هزار تومان است و خودرو این افراد در صورت نداشتن مدارک توقیف می‌شود.
جریمه رانندگی خودروی بدون پلاک چقدر است