جریمه انحراف به چپ خودروها از محور اصلی راه‌ها چیست

Home / جریمه انحراف به چپ خودروها از محور اصلی راه‌ها چیست

جریمه انحراف به چپ خودروها از محور اصلی راه‌ها چیست
طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه انحراف به چپ خودروها از محور اصلی راه‌ها در کلانشهرها 75 هزار تومان، در سایر شهرها 60 هزار تومان و در روستاها 30 هزار تومان است.

جریمه انحراف به چپ خودروها از محور اصلی راه‌ها چیست

طبق اعلام پلیس راهور ناجا جریمه انحراف به چپ خودروها از محور اصلی راه‌ها در کلانشهرها 75 هزار تومان، در سایر شهرها 60 هزار تومان و در روستاها 30 هزار تومان است.
جریمه انحراف به چپ خودروها از محور اصلی راه‌ها چیست