جدال حساس حفاری در پارس‌آرا در شیراز

Home / جدال حساس حفاری در پارس‌آرا در شیراز

جدال حساس حفاری در پارس‌آرا در شیراز
هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان با دیدار تیم حفاری صدرنشین و تیم پارس‌آرا ادامه پیدا می‌کند.

جدال حساس حفاری در پارس‌آرا در شیراز

هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان با دیدار تیم حفاری صدرنشین و تیم پارس‌آرا ادامه پیدا می‌کند.
جدال حساس حفاری در پارس‌آرا در شیراز