جایزه ادبی بین المللی فلسطین

Home / جایزه ادبی بین المللی فلسطین

جایزه ادبی بین المللی فلسطین
نشست هم اندیشی اتحادیه‌های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین عصر امروز با حضور برخی نویسندگان و شعرای کشور و همچنین میهمانان خارجی برگزار شد.

جایزه ادبی بین المللی فلسطین

نشست هم اندیشی اتحادیه‌های نویسندگان و ناشران حامی مقاومت و فلسطین عصر امروز با حضور برخی نویسندگان و شعرای کشور و همچنین میهمانان خارجی برگزار شد.
جایزه ادبی بین المللی فلسطین