ثبت 85 ایده کارآفرین در استارت‌آپ ویکند دانشگاه آزاد شهرکرد

Home / ثبت 85 ایده کارآفرین در استارت‌آپ ویکند دانشگاه آزاد شهرکرد

ثبت 85 ایده کارآفرین در استارت‌آپ ویکند دانشگاه آزاد شهرکرد
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از ثبت 85 ایده کارآفرین در رویداد استارت‌آپ ویکند شغل خوب این دانشگاه خبر داد.

ثبت 85 ایده کارآفرین در استارت‌آپ ویکند دانشگاه آزاد شهرکرد

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از ثبت 85 ایده کارآفرین در رویداد استارت‌آپ ویکند شغل خوب این دانشگاه خبر داد.
ثبت 85 ایده کارآفرین در استارت‌آپ ویکند دانشگاه آزاد شهرکرد