ثبت‌ نام 250 دانشگاهی در طرح خادم‌یاری دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

Home / ثبت‌ نام 250 دانشگاهی در طرح خادم‌یاری دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

ثبت‌ نام 250 دانشگاهی در طرح خادم‌یاری دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: تاکنون حدود 250 نفر از دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در طرح خادم‌یاری ثبت نام کرده‌اند.

ثبت‌ نام 250 دانشگاهی در طرح خادم‌یاری دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: تاکنون حدود 250 نفر از دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در طرح خادم‌یاری ثبت نام کرده‌اند.
ثبت‌ نام 250 دانشگاهی در طرح خادم‌یاری دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه