تیم خوی قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد آذربایجان غربی شد

Home / تیم خوی قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد آذربایجان غربی شد

تیم خوی قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد آذربایجان غربی شد
مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی با قهرمانی تیم خوی به پایان رسید.

تیم خوی قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد آذربایجان غربی شد

مسابقات فوتسال کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی با قهرمانی تیم خوی به پایان رسید.
تیم خوی قهرمان مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد آذربایجان غربی شد