توطئه دشمن علیه ایران در کنفرانس وحدت شکست خورد

Home / توطئه دشمن علیه ایران در کنفرانس وحدت شکست خورد

توطئه دشمن علیه ایران در کنفرانس وحدت شکست خورد
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: کنفرانس وحدت بهتر از سال‌های گذشته برگزار شد و این به‌نوعی اعلام شکست توطئه‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی است.

توطئه دشمن علیه ایران در کنفرانس وحدت شکست خورد

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: کنفرانس وحدت بهتر از سال‌های گذشته برگزار شد و این به‌نوعی اعلام شکست توطئه‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی است.
توطئه دشمن علیه ایران در کنفرانس وحدت شکست خورد