توزیع کارت ورود به جلسه آزمون وکالت

Home / توزیع کارت ورود به جلسه آزمون وکالت

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون وکالت
متقاضیان آزمون پروانه وکالت كانون‌های وكلای دادگستری ایران می‌توانند از سه‌شنبه ششم آذرماه کارت ورود به جلسه آزمون خود را از طریق سایت سازمان سنجش دریافت کنند.

توزیع کارت ورود به جلسه آزمون وکالت

متقاضیان آزمون پروانه وکالت كانون‌های وكلای دادگستری ایران می‌توانند از سه‌شنبه ششم آذرماه کارت ورود به جلسه آزمون خود را از طریق سایت سازمان سنجش دریافت کنند.
توزیع کارت ورود به جلسه آزمون وکالت