توزیع سبدهای غذایی برای مادران در مناطق محروم

Home / توزیع سبدهای غذایی برای مادران در مناطق محروم

توزیع سبدهای غذایی برای مادران در مناطق محروم
سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از مشارکت داوطلبان در شناسایی ساکنان مناطق محروم به ویژه مادران شیرده و کم‌بضاعت برای توزیع سبدهای غذایی خبر داد.

توزیع سبدهای غذایی برای مادران در مناطق محروم

سرپرست سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر از مشارکت داوطلبان در شناسایی ساکنان مناطق محروم به ویژه مادران شیرده و کم‌بضاعت برای توزیع سبدهای غذایی خبر داد.
توزیع سبدهای غذایی برای مادران در مناطق محروم